Category Archives: ความรู้เกี่ยวกับฮีตเตอร์

สัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของฮีตเตอร์

        เมื่อฮีตเตอร์มีอายุการใช้งานมากขึ้น ปัญหาเรื่องเสถียรภาพการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานจะเริ่มเสื่อมถอยตามอายุ ซึ่งหากการบำรุงรักษาไม่ช่วยทุละการเสื่อมถอยได้ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวใหม่เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือการผลิตหยุดชะงัก ซึ่งเราสามารถสังเกตอาการได้ดังต่อไปนี้ ปลอกฮีตเตอร์หรือวัสดุห่อหุ้มเกิดความเสียหาย             เมื่อเวลาผ่านไป การบำรุงรักษาที่ไม่ดีพอจะทำให้ปลอกหรือวัสดุห่อหุ้มขดลวดความร้อนเกิดการจับกันของตระกรัน หรือเกิดการเปลี่ยนสี ทำให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดี ซึ่งถ้าหากการทำความสะอาดตะกรันได้ไม่หมด หรือ สังเกตเห็นความเสียหายของปลอก ควรเปลี่ยนตัวใหม่เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อายุการใช้งานนาน                ฮีตเตอร์ทุกชนิดมีอายุการใช้งานจำกัด ซึ่งปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออายุการใช้งาน มีดังนี้ ความชื้น สภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น สภาพของของเหลวที่ให้ความร้อน คุณภาพของวงจรควบคุมและวงจรไฟฟ้า ความสม่ำเสมอของการบำรุงรักษา ความเสียหายภายนอก เมื่อพบเห็นความเสียหายภายนอก เช่น การปริแตกของขั้วไฟฟ้า สายไฟเกิดความเสียหาย หรือความเสียหายจากการกระแทกที่บริเวณปลอก ถ้าความเสียหายนั้นไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีได้ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้การทำงานไม่เกิดปัญหา เกิดอันตราย และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด                การตัดสินใจว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฮีตเตอร์ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบโดยรอบ ถึงแม้ว่าการซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า แต่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ถึงแม้จะซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากชิ้นส่วนอื่นอยู่ในสภาพไม่ดีเช่นกัน การเปลี่ยนใหม่จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

เคล็ดลับการเพิ่มอายุการใช้งานของฮีตเตอร์ไฟฟ้า

          ฮีตเตอร์ไฟฟ้ามีข้อดีอยู่มากมาย ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานและมีความเสถียรสูง มีความเรียบง่ายกว่าการทำความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่า ทั้งนี้การยืดอายุการใช้งานมีเคล็ดลับ ดังต่อไปนี้ ใช้กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมถูกต้อง           การใช้กำลังไฟฟ้าสูงทำให้ช่วงเวลาของการเพิ่มอุณหภูมิมีระยะเวลาสั้น สามารถเตรียมเพื่อทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย แต่การใช้กำลังไฟฟ้าสูงไม่ได้มีข้อดีเสมอไป ทางเลือกที่ดีกว่าคือการใช้กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ กำลังไฟฟ้าสูงใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังมากสำหรับตอนเพิ่มความร้อน แต่การคงอุณหภูมิทำงานให้คงที่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่ามาก จึงเป็นการสิ้นเปลืองหากใช้กำลังไฟฟ้าที่มากเกินไป            นอกจากนี้การเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากมีการขยายตัวของลวดความร้อนอย่างรวดเร็วและระบายความร้อนสู่โหลดไม่ทัน การเลือกใช้ฮีตเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับความสามารถในการระบายความร้อนจึงช่วยยืดอายุให้ใช้งานได้นานขึ้น ใช้กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมถูกต้อง           การใช้กำลังไฟฟ้าสูงทำให้ช่วงเวลาของการเพิ่มอุณหภูมิมีระยะเวลาสั้น สามารถเตรียมเพื่อทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย แต่การใช้กำลังไฟฟ้าสูงไม่ได้มีข้อดีเสมอไป ทางเลือกที่ดีกว่าคือการใช้กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ กำลังไฟฟ้าสูงใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังมากสำหรับตอนเพิ่มความร้อน แต่การคงอุณหภูมิทำงานให้คงที่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่ามาก จึงเป็นการสิ้นเปลืองหากใช้กำลังไฟฟ้าที่มากเกินไป           ควรใช้เบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าเล็กน้อย เนื่องจากการใช้เบรคเกอร์ใหญ่เกินไป