ฮีตเตอร์หลอดแก้ว

สำหรับให้ความร้อนกับสารเคมีที่เป็นกรด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮีตเตอร์สแตนเลส

สำหรับให้ความร้อนกับสารเคมีที่เป็นเบสและน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฮีตเตอร์ไทเทเนียม

สำหรับสารเคมีที่เป็นกรดและเบสเข้มข้นมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเลือกใช้งานฮีตเตอร์กับประเภทของสารเคมี

การเลือกใช้ประเภทของวัสดุของปลอกควรเลือกใช้ให้ถูกต้องกับสารเคมีที่ต้องการให้ความร้อน เพื่อป้องกันการเสียหายจากการกัดกร่อน ตามข้อมูลในตารางนี้

สารเคมีฮีตเตอร์หลอดแก้วฮีตเตอร์สแตนเลส 304ฮีตเตอร์สแตนเลส 316Lฮีตเตอร์ไทเทเนียม
Acetic AcidOKXOKOK
Acetic AnhydrideOKXXOK
Acid SulfateOKXXX
AlcoriteOKXXX
Alkaline Cleaners XOKXX
Alkaline Soaking CleanersXOKXX
Alodine XXOKX
AlstanXOKXX
Aluminum AcetateXOKOKOK
Aluminum AnodizingOKXXX
Aluminum Bright DipOKXXX
Aluminum ChlorideOKXXOK
Aluminum CleanersXOKXX
Aluminum SulfateOKOKOKOK
AmmoniaXOKXX
Ammonium AcetateOKXOKX
Ammonium ChlorideOKXXOK
Ammonium HydroxideXXXOK
Ammonium NitrateOKOKOKOK
Ammonium PersulfateOKOKOKX
Ammonium SulfateOKXXOK
Amyl AcetateOKOKOKOK
AnilineOKOKOKOK
Anodizing (Aluminum)OKXXX
ARP 28, 80OKXXX
ArsenicOKOKXX
Barium ChlorideOKXOKOK
BeerXOKOKOK
Benzoic AcidOKXXOK
Black NickelOKXXX
Black Oxide (Hi -Temp)XOKXX
Black Oxide (Low -Temp)XXXOK
BonderizingXXOKX
Boric AcidXXXOK
Brass CyanideXOKXX
Bright Copper CyanideXOKXX
Bright NickelOKXXOK
BronzeXOKXX
Brown OxideXXXOK
BurniteOKXXX
Butyric AcidXXXOK
Cadmium (Alkaline)XOKXX
Cadmium BlackOKXXX
Calcium ChlorideXXXOK
Calcium HydroxideOKXOKX
Calcium HypochloriteXXXOK
Carbonic AcidXXOKOK
ChlorideOKXXOK
Chlorosulfuric AcidXXXOK
Chromic AcetateOKXXX
Chromic AcidXXXOK
Chromic AnodizingOKXXX
Chromic NickelOKXXX
Chromium (No Fluorides)OKXXOK
Citric AcidXXXOK
Clear ChromateOKXXX
Cobalt NickelOKXXOK
Cobalt PlatingXOKXX
Copper AcidOKXXX
Copper Bright AcidOKXXX
Copper CyanideXOKXX
Copper PyrophosphateXOKXX
Copper StrikeXOKXX
Copper SulfateOkXXOK
CyanideXOKXX
Deionized waterXXOKOK
Deoxidizer (Etching)OKXXX
Deoxidizer (Non-Chromated)XXOKX
Dichromic SealXXOKX
Diethylene GlycolXOKXX
Diversey 511, 514OKXXX
Dow ThermXXOKX
Dye SolutionsXOKXX
Ebonal CXXXOK
ElectroCleanerXOKXX
Electroless NickelXXXOK
Electroless Tin (Acid)OKXXX
Electroless Tin (Alkaline)XXOKX
ElectropolishingOKXXX
Ferric ChlorideOKXXOK
Ferric NitrateXOKXX
Ferric SulfateXOKXX
Formic AcidOKXOKX
Fruit JuicesOKXOKX
Fuel OilOKXOKX
Glycerine (Glycerol)OKOKXX
Gold CyanideXOKXX
Gold-AcidOKXXOK
Grey NickelXOKOKX
Hot Seal DichromateXXOKX
Hydrochloric AcidOKXXX
Hydrogen PeroxideOKXXX
Immersion GoldXOKXX
IndiumOKXXX
Iridite (1, 2, 3, 4-C, 7, 8, 15)OKXXX
Iridite (4-75, 4-73, 14, 14-2, 14-9)XXOKX
Iron PhosphateXXOKX
JetalXOKXX
Lactic AcidOKXOKOK
Lead AcetateXOKXX
Linseed OilXOKXX
Lye (caustic)XXOKX
Magnesium HydroxideXOKXX
Magnesium NitrateOKXOKX
Manganese ChlorideOKXOKOK
Manganese PhosphateXXOKX
Mercuric ChlorideXXXOK
Methane Sulfonic AcidOKXXX
Muriatic AcidOKXXX
NapthaXOKOKOK
Nickel Plating SolutionOKXXOK
Nickel Acetate SealXXOKX
Nickel ChlorideXXXOK
Nitric AcidOKXXOK
Nitric Hydrochloric AcidsOKXXX
Nitric PhosphoricOKXXX
Oleic AcidOKXOKX
Oxalic AcidOKXXX
ParrafinOKXOKX
PerchlorethyleneXOKXX
Phenolic ResinsXXOKX
PhosphateXXOKX
Phosphate CleanerXOKXX
Phosphoric Acid (No Fluoride)XXXOK
Potassium PermanganateXXXOK
Potassium Acid SulfateOKXXX
Potassium CyanideXOKXX
Potassium HydrochloricOKXXX
Potassium HydroxideOKOKOKX
Potassium NitrateOKXOKX
RhodiumOKXXX
Rochelle Salt CyanideXOKXX
RutheniumOKXXX
Sea WaterOKXXOK
Silver BromideXXOKX
Silver CyanideXOKXX
Silver LumeXOKXX
Sodium BisulfateOKXOKX
Sodium CarbonateXXXOK
Sodium ChlorateXXXOK
Sodium ChlorideXXXOK
Sodium CyanindeXOKXX
Sodium DichromateXXOKX
Sodium HydroxideXXOKX
Sodium NitrateOKXXX
Sodium PersulfateOKXXX
Stannic ChlorideXXXOK
StanostarPLXXX
Stearic AcidOKXOKOK
Sulfamate NickelOKXXOK
SulfurOKXXX
Sulfur PeroxideOKXXX
Sulfuric AcidOKXXX
Sulphamic AcidOKXXX
Tin Plating OKXXX
TrichloroethyleneXXOKX
TrioxideOKXXX
UnichromeOKXXX
WaterOKOKOKOK
Yellow DichromateOKXXX
Zinc AcidXXXOK
Zinc Ammonium ChlorideOKXXOK
Zinc ChlorideXXXOK
Zinc CyanideXOKXX
Zinc PhosphateXXOKX
Zinc SulfateXXOKX
ZincateXOKXX

ฮีตเตอร์ คือ อะไร ? (What is heater?)

          ฮีตเตอร์ (heater) คือ อุปกรณ์ให้ความร้อนกับ ของเหลว แก๊ส หรือโหลดเป้าหมาย ด้วยกระบวนการนำความร้อน (Conduction) การพาความร้อน (Convection) และ การแผ่รังสีความร้อน (Radiation) โดยการเปลี่ยนแปลงพลังงานอื่น เช่น เชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล เป็นพลังงานความร้อน แล้วถ่ายทอดออกไปสู่เป้าหมายที่ต้องการเพิ่มอุณหภูมิ เช่น ของเหลว แก๊ส หรือวัตถุอื่นๆ

          ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความเสถียร ควบคุมได้ง่าย และ ทนทาน ซึ่งฮีตเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการชุบ ส่วนใหญ่เป็นชนิดแท่งชนิดจุ่มข้างถัง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมากในอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะ ชุบเคลือบผิวพลาสติก เช่น การชุบสีอโนไดซ์อลูมิเนียม การชุบผิวโครเมี่ยมบนพลาสติก การชุบแข็งฮาร์ดโครมสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์ การชุบนิเกิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็คทรอกนิกส์ เป็นต้น

        ฮีตเตอร์จุ่ม  (Immersion heater) สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเพื่อใช้เพิ่มอุณหภูมิให้กับสสารเป้าหมาย ทั้งแก๊สและของเหลว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมีที่ถูกใช้ในหลากหลายขั้นตอน ตั้งแต่การคัดแยกน้ำมันดิบไปจนถึงการให้ความร้อนในขั้นตอนการปรับแต่งสารปิโตรเคมี

        การให้ความร้อนมีหลากหลายแบบหลายประเภทที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งสารปิโตรเคมี แต่ทุกประเภทมีส่วนประกอบหลักที่เหมือนกัน คือ ปลอกโลหะภายนอกที่สัมผัสโดยตรงกับของเหลวหรือแก๊สและให้ความร้อนโดยการนำความร้อนจากลวดความร้อนแบบนิเกิล-โครม (Nickel-Chrmium resistor wire) ภายใน โดยมีผงแม็กนีเซียมออกไซด์ (Magnesium Oxide powders) ถูกบรรจุภายในเพื่อช่วยนำความร้อนออกจากลวดความร้อน

ฮีตเตอร์
ส่วนประกอบของฮีตเตอร์

ส่วนประกอบของฮีตเตอร์ (heater parts)

  •  ปลอก (Heater Sheath) ทำหน้าที่ปกป้องขดลวดความร้อนภายในจากการกระแทก หรือ การกัดกร่อนของสารเคมี ทำจากวัสดุหลากหลายประเภท ส่วนใหญ่ปลอกที่นิยมใช้การอุตสาหกรรมการชุบจะทำจาก สแตนเลสเกรด 304 , สแตนเลสเกรด 316 และ 316L , ไทเทเนียมเกรด 1 และ 2 , หลอดแก้วควอตซ์ ซึ่งแต่ละวัสดุเหมาะกับสารเคมีไม่เหมือนกัน คลิ๊กเพื่อดูวิธีการเลือกใช้วัสดุ
  • ขดลวดความร้อน (Heater Coil) ทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน มีทั้งแบบลวดนิเกิล และ ลวดเหล็ก ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับลวดความร้อน
  • แกนไส้ลวดความร้อน (Heater Core) ทำจากวัสดุทำความร้อน เช่น เซรามิก หรือวัสดุทนไฟ เป็นแกนสำหรับใส่บังคับขดลวดความร้อน
  • ฉนวนไฟฟ้า (Electro-Fused) ส่วนใหญ่เป็นทรายแม็กนิเซียมออกไซด์ ( Magnesium Oxide : MgO )  เป็นวัสดุที่นำความร้อนดี แต่เป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้ป้องกันการลัดวงจนของกระแสไฟฟ้าจากขดลวดลงสู่ปลอกที่เป็นโลหะ ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าสู่ผู้ปฎิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม
  • ขั้วไฟฟ้าและสายไฟ ( Electric Terminal) ทำจากวัสดุทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนของเคมี

ข้อดีของฮีตเตอร์แท่ง

          ประกอบด้วยท่อความร้อนที่จุ่มลงไปในบ่อ ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อกับท่อแนวตั้งเพื่อเชื่อมกับจุดต่อสายไฟ (terminal unit) และส่วนควบคุม (controller unit) บริเวณปากบ่อโดยปกติ โซนร้อน (hot zone) จะอยู่ในส่วนแนวตั้งข้างบ่อ หรือ ส่วนแนวนอนบริเวณพื้นบ่อ เชื่อมต่อกับส่วนควบคุม (controller unit) บริเวณขอบด้านบนของบ่อ จึงเรียกว่า ฮีตเตอร์จุ่มด้านข้าง (OVER THE SIDE HEATERS) ซึ่งมีประสิทธิภาพและข้อดีในหลายๆด้าน

1
ต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อย

เนื่องจากมีขนาดเล็กตามที่มันถูกออกแบบไว้จุ่มด้านข้างถัง ทำให้มันสะดวกในการเคลื่อนย้าย และไม่เกะกะกับอุปกรณ์อื่น

2
ง่ายต่อการติดตั้งและถอด

ขนาดที่เล็กและมีน้ำหนักเบา ทำให้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด รวมทั้งการติดตั้งกลับเข้าไปใหม่ก็ทำได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะบริเวณหน้างานที่มีถังหรือบ่อจำนวนมากที่ต้องจัดการ

3
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ความร้อนด้วยวิธือื่นจะมีราคาต่ำกว่ามาก จึงเป็นที่นิยมใช้สำหรับการให้ความร้อนซึ่งธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถซื้อได้

4
ให้ความร้อนสม่ำเสมอ

ลวดความร้อนมีการผลิตความร้อนที่สม่ำเสมอ โดยการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน ซึ่งสามารถออกแบบช่วงความร้อน ( Heat zone ) ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ

5
ใช้ได้กับของเหลวหลากหลายชนิด

สามารถใช้ไดทั้งของเหลวประเภท น้ำ น้ำมัน ตัวทำละลาย แว๊ก และอื่นๆ

6
ทนทาน

เนื่องจากปลอกส่วนใหญ่ทำจาก ทองแดง,ไทเทเนียม,เหล็กหล่อ,สแตนเลส จึงทำให้ทนทานต่อการใช้งานทุกสภาพแวดล้อม ทุกสภาพอากาศ และทนทานกว่าการให้ความร้อนด้วยวิธีอื่น เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว

สินค้าของเราดีกว่ายังไง ?

components of heater
แกนฮีตเตอร์ถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่า

แกนของลวดความร้อนของเราถูกผลิตจากวัสดุที่ถ่ายเทความร้อนได้ดี พลังงานความร้อนจึงไม่ถูกกักอยู่บริเวณไส้และขดลวดความร้อน ช่วยลดความเครียดบนขดลวดจากความร้อน  ช่วยยืดอายุการใช้งาน ในขณะที่แกนของที่อื่นผลิตจากเซรามิกซึ่งกักเก็บความร้อน ทำให้อายุการสั้นกว่า

ลวดความร้อนมีคุณภาพสูงกว่า

ลวดต้านทานเฟอริติก (FeCrAl) หรือลวดเหล็ก มีอายุการใช้งานและช่วงอุณหภูมิทำงานสูงกว่า ลวดต้านทานออสเทนนิติก (NiCr) หรือ ลวดนิเกิล-โครม ลวดเฟอริติกมีคุณสมบัติและข้อดีซึ่งเหมาะสมกับฮีตเตอร์จุ่มมากกว่า ทำให้สินค้าของเรามีความทนทานกว่าคู่แข่งมาก

ปลอกต้านทานการกัดกร่อนได้ดีกว่า

ปลอกของเราเป็นเกรดที่ทนการกัดกร่อน ใช้สำหรับงานเฉพาะทางของอุปกรณ์ให้ความร้อนที่สัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรง

สเปค (heater specification)

ชนิดของปลอกฮีตเตอร์กำลังไฟฟ้า (Power)แรงดันไฟฟ้า (Voltage)เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)ความยาวทั้งตัว (Length)
หลอดแก้ว1000W-3000W220V 1PHASE38mm.40mm.-80mm.
1000W-3000W220V 3PHASE38mm.40mm.-80mm.
1000W-3000W380V 3PHASE38mm.60mm.-80mm.
สแตนเลส 304 , 316L1000W-3000W220V 1PHASE38.4mm.40mm.-80mm.
1000W-3000W220V 3PHASE38.4mm.60mm.-80mm.
1000W-3000W380V 3PHASE38.4mm.60mm.-80mm.
3000W-6000W220V 1PHASE50.8mm.80mm.-120mm.
3000W-6000W380V 3PHASE50.8mm.80mm.-120mm.
ไทเทเนียม Gr.21000W-3000W220V 1PHASE38.4mm.60mm.-80mm.
1000W-3000W220V 3PHASE38.4mm.40mm.-80mm.
1000W-3000W380V 3PHASE38.4mm.60mm.-80mm.
3000W-6000W220V 1PHASE50.8mm.80mm.-120mm.
3000W-6000W380V 3PHASE50.8mm.80mm.-120mm.

คำถามที่พบบ่อย

เรายินดีให้คำปรึกษาและแก้ไขทุกปัญหาของท่าน