ฮีตเตอร์ไฟฟ้ามีข้อดีอยู่มากมาย ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ยาวนานและมีความเสถียรสูง มีความเรียบง่ายกว่าการทำความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากกว่า ทั้งนี้การยืดอายุการใช้งานมีเคล็ดลับ ดังต่อไปนี้

ใช้กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมถูกต้อง

          การใช้กำลังไฟฟ้าสูงทำให้ช่วงเวลาของการเพิ่มอุณหภูมิมีระยะเวลาสั้น สามารถเตรียมเพื่อทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย แต่การใช้กำลังไฟฟ้าสูงไม่ได้มีข้อดีเสมอไป ทางเลือกที่ดีกว่าคือการใช้กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ กำลังไฟฟ้าสูงใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังมากสำหรับตอนเพิ่มความร้อน แต่การคงอุณหภูมิทำงานให้คงที่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่ามาก จึงเป็นการสิ้นเปลืองหากใช้กำลังไฟฟ้าที่มากเกินไป

           นอกจากนี้การเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากมีการขยายตัวของลวดความร้อนอย่างรวดเร็วและระบายความร้อนสู่โหลดไม่ทัน การเลือกใช้ฮีตเตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าเหมาะสมกับความสามารถในการระบายความร้อนจึงช่วยยืดอายุให้ใช้งานได้นานขึ้น

ใช้กำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมถูกต้อง

          การใช้กำลังไฟฟ้าสูงทำให้ช่วงเวลาของการเพิ่มอุณหภูมิมีระยะเวลาสั้น สามารถเตรียมเพื่อทำงานได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย แต่การใช้กำลังไฟฟ้าสูงไม่ได้มีข้อดีเสมอไป ทางเลือกที่ดีกว่าคือการใช้กำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ กำลังไฟฟ้าสูงใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังมากสำหรับตอนเพิ่มความร้อน แต่การคงอุณหภูมิทำงานให้คงที่ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่ามาก จึงเป็นการสิ้นเปลืองหากใช้กำลังไฟฟ้าที่มากเกินไป

          ควรใช้เบรกเกอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าเล็กน้อย เนื่องจากการใช้เบรคเกอร์ใหญ่เกินไป ทำให้เบรคเกอร์ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีกระแสไหลมากผิดปกติ และการใช้เบรคเกอร์ขนาดเล็กไป จะทำให้เบรคเกอร์ตัดทุกครั้งที่เปิดใช้งาน

การต่อสายไฟให้แน่นและดูแลรักษาจุดต่อสายไฟอยู่เสมอ

          ฮีตเตอร์ไฟฟ้ามีการใช้กระแสไฟค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรดูแลจุดต่อสายไฟเข้า ให้มีความแน่นหนา ไม่หลวมหรือบิดงอ รวมถึงทำความสะอาด คราบที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อทำให้กระแสไฟฟ้าไหลสะดวก เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

          ความหลวมหรือคราบสนิมบนจุดต่อสายไฟ ก่อให้เกิดความร้อนเมื่อกระแสไหลผ่าน นอกจากจะทำให้ฮีตเตอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ออกแบบไว้ ยังอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยได้

เลือกชนิดของปลอกที่เหมาะสม

          การเลือกชนิดของปลอกฮีตเตอร์ เลือกใช้ตามสารเคมีหรือของเหลวที่ใช้ทำความร้อน เนื่องจากวัสดุแต่ละประเภทเหมาะกับสารเคมีไม่เหมือนกัน เช่น สแตนเลสไม่สามารถใช้กับสารเคมีกรด หลอดแก้วควอตซ์ไม่สามารถใช้กับสารเคมีเบส เป็นต้น ซึ่งการใช้สารเคมีผิดประเภททำให้ปลอกเกิดความเสียหายอย่างรวดเร็วเมื่อจุ่มลงสารเคมี

บำรุงรักษาฮีตเตอร์อยู่เสมอ

           สิ่งที่ควรคำนึงอยู่เสมอ คือการบำรุงรักษาเป็นกิจวัตรเพื่อยืดอายุการใช้งาน ทั้งนี้ การบำรุงรักษามีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและสามารถทำได้ดังนี้

  • ทำความสะอาดปลอก ด้วยการขัด หรือล้างตระกันที่เกาะอยู่บนปลอกเพื่อทำให้การระบายความร้อนดีขึ้น
  • ทำความสะอาดและเช็คความแน่นหนาของข้อต่อสายไฟและเบรคเกอร์
  • ตรวจสอบระดับสารเคมีให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ความปลอดภัย

สรุป

           การดูแลรักษาฮีตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ให้อยู่ในสภาพดี ช่วยยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าเดิมมาก เพราะสภาพการทำงานอยู่ในสภาพดี จึงเป็นการประหยัดต้นทุนที่ใช้เวลาน้อยและสามารถทำได้ง่าย นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานไม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วย