เมื่อฮีตเตอร์มีอายุการใช้งานมากขึ้น ปัญหาเรื่องเสถียรภาพการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานจะเริ่มเสื่อมถอยตามอายุ ซึ่งหากการบำรุงรักษาไม่ช่วยทุละการเสื่อมถอยได้ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวใหม่เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือการผลิตหยุดชะงัก ซึ่งเราสามารถสังเกตอาการได้ดังต่อไปนี้

ปลอกฮีตเตอร์หรือวัสดุห่อหุ้มเกิดความเสียหาย

            เมื่อเวลาผ่านไป การบำรุงรักษาที่ไม่ดีพอจะทำให้ปลอกหรือวัสดุห่อหุ้มขดลวดความร้อนเกิดการจับกันของตระกรัน หรือเกิดการเปลี่ยนสี ทำให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดี ซึ่งถ้าหากการทำความสะอาดตะกรันได้ไม่หมด หรือ สังเกตเห็นความเสียหายของปลอก ควรเปลี่ยนตัวใหม่เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อายุการใช้งานนาน

               ฮีตเตอร์ทุกชนิดมีอายุการใช้งานจำกัด ซึ่งปัจจัยต่างๆที่มีผลต่ออายุการใช้งาน มีดังนี้

  • ความชื้น
  • สภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น สภาพของของเหลวที่ให้ความร้อน
  • คุณภาพของวงจรควบคุมและวงจรไฟฟ้า
  • ความสม่ำเสมอของการบำรุงรักษา

ความเสียหายภายนอก

เมื่อพบเห็นความเสียหายภายนอก เช่น การปริแตกของขั้วไฟฟ้า สายไฟเกิดความเสียหาย หรือความเสียหายจากการกระแทกที่บริเวณปลอก ถ้าความเสียหายนั้นไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีได้ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้การทำงานไม่เกิดปัญหา เกิดอันตราย และเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

               การตัดสินใจว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฮีตเตอร์ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบโดยรอบ ถึงแม้ว่าการซ่อมแซมจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า แต่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน ถึงแม้จะซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากชิ้นส่วนอื่นอยู่ในสภาพไม่ดีเช่นกัน การเปลี่ยนใหม่จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า