แผ่นโครเมี่ยม คือ อะไร ?

          แผ่นโครเมี่ยม (Chrome Anode) คือ แอโนดชนิดตะกั่ว-ดีบุก (Lead Anode) ใช้สำหรับเป็นทางผ่านไฟฟ้าในปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมีฝั่งแอโนด ขั้วแอโนดจะให้อิเล็กตรอนแก่สารละลายกรดโครมิก (H2CrO4) เกิดปฎิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีกับกรดซัลฟิวริก (H2SO4) เพื่อชุบเคลือบผิวโลหะหรือพลาสติก

          การชุบไฟฟ้าเคมีโดยปกติแล้วจะใช้โลหะบริสุทธิ์ที่จะใช้ชุบชิ้นงานไว้ฝั่งแอโนด แต่ในการชุบโครเมี่ยมหรือฮาร์ดโครมนั้นนิยมใช้แอโนดที่ทำจากตะกั่วผสมดีบุกแทน เนื่องด้วยแท่งโครมเมี่ยมบริสุทธิ์นั้นมีราคาสูง อีกทั้งตะกั่วนั้นมีการนำไฟฟ้าที่ดี มีราคาถูก และไม่ละลายในกรดโครมิก จึงมีคุณสมบัติที่ดีสำหรับเป็นขั้วแอโนดชุบ

          ส่วนผสมของแอโนดประกอบด้วย ตะกั่วและดีบุก โดยมีอัตราส่วนผสมตะกั่วต่อดีบุก ประมาณ 95% ต่อ 5%  ซึ่งการผสมดีบุกเพื่อเพิ่มคุณสมบัติทนทานต่อการกัดกร่อน ยิ่งส่วนผสมดีบุกสูงมากขึ้น แท่งโครเมี่ยมยิ่งทนทานต่อการกัดกร่อนมากขึ้น แต่ราคาจะสูงขึ้นด้วย อันเนื่องจากดีบุกมาราคาสูงกว่าตะกั่วมาก

          การขึ้นรูปแอโนดตะกั่วทำได้หลากหลายวิธี ได้แก่ การขึ้นรูปด้วยการหล่อและการขึ้นรูปด้วยการอัดไฮดรอลิก ซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน โดยจะเปรียบเทียบรายละเอียดของแผ่นโครเมี่ยม (Chrome Anode) อย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป

Chrone-Anode-head
Lead-Anode-backview
แผ่นโครเมี่ยมชนิดแผ่นแบน
แผ่นโครเมี่ยม

กระบวนการขึ้นรูปแท่งโครเมี่ยม

กระบวนการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก

          เป็นวิธีการขึ้นรูปที่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ สามารถขึ้นรูปโลหะที่มีจุดหลอมเหลวต่ำถึงปานกลางได้ดี เหมาะสำหรับการขึ้นรูปโลหะที่มีลักษณะรูปร่างยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตแอโนดตะกั่ว (Lead Anode) สำหรับงานชุบโครเมี่ยมและฮาร์ดโครม

          กระบวนการเริ่มจากการหลอมตะกั่วและดีบุก ผสมกันให้ได้อัตราส่วนที่ต้องการตามน้ำหนัก เทเข้าแบบหล่อทรงกระบอกสำหรับเตรียมเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป จากนั้นใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกอัดแท่งตะกั่วที่หล่อไว้ผ่านแม่พิมพ์ จะได้แผ่นโครเมี่ยม (Chrome Anode) ยาวต่อเนื่องโดยมีรูปร่างตามลักษณะแม่พิมพ์

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูกระบวนการเพิ่มเติม

CREDIT : https://www.sme.org

กระบวนการหล่อด้วยแม่พิมพ์

          เป็นวิธีการขึ้นรูปโลหะแบบดั้งเดิม สามารถขึ้นรูปโลหะได้หลากหลายประเภท รวมถึงการทำแอโนดตะกั่วสำหรับงานชุบโลหะ เนื่องจากตะกั่วมีจุดหลอมเหลวต่ำ สามารถหลอมเหลวได้โดยง่าย

          กระบวนการทำเริ่มจากทำการหลอมตะกั่วและดีบุก ผสมกันให้ได้อัตราส่วนที่ต้องการตามน้ำหนัก จากนั้นเทเข้าแบบหล่อตามรูปร่างที่ต้องการ ขั้นตอนสุดท้ายคือการตกแต่งและติดตั้งจุดยึดตึดกับบาร์ทองแดง

          ด้วยการหลอมแอโนดตะกั่ว (Lead Anode) วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรซึ่งมีราคาสูง จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ทั้งการผลิตเพื่อใช้เองรวมถึงการผลิตเพื่อขายโดยทั่วไป แต่มีข้อจำกัดด้วยวิธีผลิต คือ ไม่สามารถผลิตแผ่นโครเมี่ยมที่มีความยาวมากๆได้ และการผลิตด้วยรูปร่างและความต้องการเฉพาะทางสำหรับงานชุบเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

          ข้อเสียหลักของการหลอมแท่งโครเมี่ยม (Chrome Anode) คือ ความหนาแน่นของตะกั่วน้อยและมีรูพรุนในเนื้อตะกั่ว ซึ่งมีผลต่อคุณภาพโดยตรงต่องานชุบ เนื่องจากความสามารถในการผ่านกระแสไฟฟ้าไม่ดี มีโอกาสทำให้งานชุบเสียหายได้ง่าย นอกจากนี้ อายุการใช้งานของแท่งโครเมี่ยมมีอายุการใช้งานสั้น จากการกัดกร่อนได้ง่ายเนื่องจากรูพรุนในเนื้อตะกั่ว

หากท่านต้องการให้เราช่วยเหลือ

ยินดีให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตแผ่นโครเมี่ยม

ตะกั่วบริสุทธิ์

Nyrstar BHAS Broken Hill (99.99%)

LME-approved : BS EN12659:1999 and GB/T 469:2005

Nyrstar / Australia

คลิ๊กที่นี่เพื่อดู datasheet

          คุณภาพของแท่งโครเมี่ยม (Chrome Anode) นอกจากจะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตแล้ว ความบริสุทธิ์ของตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบก็มีผลกับคุณภาพโดยตรง เนื่องจากสิ่งเจือปนในเนื้อตะกั่วทำให้เกิดการปนเปื้อนในสารเคมีของขั้นตอนการชุบของลูกค้า นอกจากนี้ยังอาจทำให้งานชุบของลูกค้าเสียหายหรือไม่ได้ตามสเปคที่ระบุไว้ ความบริสุทธิ์ของตะกั่วที่ใช้ผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด

          เนื่องจากตะกั่วคือหัวใจสำคัญของแผ่นโครเมี่ยมและแอโนดตะกั่ว เราจึงเลือกใช้ตะกั่วบริสุทธิ์จากสินแร่ใหม่ แบรนด์ Nrystar จากเหมืองแร่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นแหล่งสินแร่ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ชนิดตะกั่วที่เราใช้เป็นชนิดความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน The London Metal Exchange (LME Approved) และ Guobiao standards (GB/T) ทั้งสองมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานคุณภาพโลหะระดับโลก

          คุณภาพของแท่งโครเมี่ยม (Chrome Anode) นอกจากจะขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตแล้ว ความบริสุทธิ์ของตะกั่วที่เป็นวัตถุดิบก็มีผลกับคุณภาพโดยตรง เนื่องจากสิ่งเจือปนในเนื้อตะกั่วทำให้เกิดการปนเปื้อนในสารเคมีของขั้นตอนการชุบของลูกค้า นอกจากนี้ยังอาจทำให้งานชุบของลูกค้าเสียหายหรือไม่ได้ตามสเปคที่ระบุไว้ ความบริสุทธิ์ของตะกั่วที่ใช้ผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจสูงสุดในสินค้าของเรา

จุดแข็งของสินค้าของเรา

รูปแบบการใช้งาน

หากท่านต้องการให้เราช่วยเหลือ

ยินดีให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สเปคของแท่งโครเมี่ยม

แบบแผ่นหยัก WAVE TYPE

lead-anode-wave
Chrome-Anode-wave-type

แบบแฉก Star type

lead-anode-star-type
Chrome-Anode-star-type

แบบกลม Round type

Lead-Anode-round-type
Chrome-Anode-round-type

คำถามที่พบบ่อย

แผ่นโครเมี่ยม (Chrome Anode) ของเราดีกว่าคู่แข่งอย่างไร ?

แท่งโครเมี่ยมของเราผลิตด้วยกระบวนการอัดโดยเครื่องอัดไฮดรอลิก ทำให้แอโนดตะกั่วมีความหนาแน่นในเนื้อสูงมาก จึงมีอัตราการสึกกร่อนและอายุการใช้งานยาวนานกว่าของคู่แข่งมาก

เราทำการสุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของส่วนผสมของแผ่นโครเมี่ยม (Chrome Anode) โดยสถาบันที่เชื่อถือได้ หากลูกค้าสั่งออเดอร์จำนวนมาก ลูกค้าสามารถขอผลทดสอบประจำล็อตสินค้านั้นได้

นอกจากแบบมาตรฐานของเราแล้ว เราสามารถผลิตแอโนดตะกั่ว (Lead Anode) ตามแบบ Drawing ของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ นอกจากนี้เรายังสามารถออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับงานของลูกค้าได้

เราคิดราคาของแท่งโครเมี่ยมจากน้ำหนักสุทธิ ซึ่งราคาของแอโนดตะกั่ว (Lead Anode) โดยหลักขึ้นอยู่กับส่วนผสมของตะกั่วและดีบุกที่ลูกค้าต้องการ , ความยากหรือง่ายในการผลิตตาม Drawing และ ปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ ซึ่งมีราคาอยู่ในช่วง 230-320 บาทต่อกิโลกรัม

หากท่านต้องการให้เราช่วยเหลือ

ยินดีให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย