ฮีตเตอร์หลอดแก้วและฮีตเตอร์สแตนเลส
ฮีตเตอร์ชุบ
แอโนดชุบ ชนิด ตะกั่ว-ดีบุก